C.O.I. d.o.o.

COI d.o.o.

VRAPČANSKA 140, HR - 10090 ZAGREB

MOB: +385 98 9050 440

Mail: coi.majdak@gmail.com

Certifikati i nagrade

stolica za djecu

 "HO OPLA" multifunkcionalna didaktička igračka dizajnirana je za djecu između 3 i 8 godina starosti. 

Može biti korištena na više načina tijekom igre:
- za sjedenje
- za ljuljanje
- za penjanje
- za guranje / vožnju
- kao tunel...
Djeci je dana prilika da sami odaberu svoj način igre sa ovom didaktičkom stolicom, a pritom razvijaju moć zapažanja i spretnost kod igre sa njezinim raznolikim funkcijama. 

HOOPLA stolica je napravljena od drveta.

HO OPLA katalog

COI OHIM_RCD 002876607
Intellectual property


MADE IN EU

HR EN 71-1

Sigurnost igračaka – 1. dio: Mehanička
​i fizikalna svojstva
(EN 71-1:2011+A2:2013)

Hrvatski dizajn

Industrijski dizajn: D20150155A

INPEX - Pittsburg, USA - srebrna medalja

LONDON, UK - zlatna medalja

INOVA - Zagreb, HR - zlatna medalja

INOVA - Karlovac, HR - srebrna medalja

​Međunarodne nagrade

Intelektualno vlasništvo