C.O.I. d.o.o.

O proizvodu

HO OPLA dječja stolica

HO OPLA multifunkcionalna stolica dizajnirana je posebno za djecu između 3 i 8 godina. Napravljena je od drveta i u potpunosti sigurna za djecu.
Namijenjena je dječjim vrtićima, dječjim sobama i svim drugim ustanovama gdje borave djeca.

 Može se koristiti u više funkcija:

- sjedenje

- ljuljanje 

- penjanje

- za guranje/vožnju,
- kao tunel...
 

Glavna prednost ove stolice je u to što nije samo stolica, već je djeci dano na biranje između višestrukih funkcija što će izabrati za svoju igru.